Priser

Alle individuelle psykologsamtaler varer 50 minutter.

Der er ingen moms på psykologbehandling

Alle individuelle psykologsamtaler varer 50 minutter. Alle par- eller familiesamtaler varer 80 minutter. Afbud skal ske per telefon eller mail før kl. 12 hverdagen forinden aftalen.

Priser for oplæg og undervisning er inkluderet moms. Prisen inkluderer tid til forberedelse og materiale. For oplæg/undervisning af kortere eller længere varighed aftales pris per opgave.

Individuelle samtaler (personlig og/eller online):Par eller familie:
Samtale x1
DKK 1150
Samtale x1
DKK 1.550
Samtale x5
DKK 5000
Samtale x5
DKK 7.000
Samtale x10
DKK 9500
Samtale x10
DKK 13.500

Priser på oplæg og undervisningsforløb

I mine oplæg og undervisningsforløb, er der fokus på den mentale sundhed og hvordan vi både kan forstå vores tankemæssige og følelsesmæssige reaktioner, samt hvordan vi kan bedst forholde os til hele os selv. Der er fokus på stress belastning som overordnet tema og hvordan det påvirker dine evner til at fungere i din dagligdag, samt hvordan det hænger sammen med psykologiske problemstillinger.

Min timepris er DKK 2500

Andre priser kan aftales, afhængigt af opgavens omfang og indhold

Priser på supervision

Jeg tilbyder supervision til autorisation af psykologer og til udvikling af sundhedsfagligt personale.

Min timepris er DKK 1600

Der kan aftales priser afhængigt af opgavens omfang og indhold.