Psykologi

Læs mere om min psykologi her på siden.

Jeg anvender Kognitiv Adfærdsterapi samt Acceptance og Commitment Therapy

Kognitiv Adfærsterapi (KAT):

 • KAT viser sig at være bedre end andre behandlingsmetoder og på lige fod eller bedre end medicinsk behandling i behandlingen af flere forskellige psykologiske problemer og livstilsproblemer, herunder depression, angst, stress og vægttabsforløb
 • KAT er problemfokuseret, således at du arbejder på at finde varige løsninger på dine problemer
 • KAT er et fokuseret værktøj som giver dig mange forskellige anvendelige redskaber
 • Du lærer at identificere og håndtere destruktive tanker og følelser
 • Du lærer at stoppe disse tanker og de ødelæggende mønstre, som ofte bliver udløst af destruktive tanker og følelser
 • Dette vil medføre en ændring i dine handlemønstre ligesom, at du lærer at opleve succes, give dig selv ros og mindske selvkritiske tanker og stoppe tendensen til at give andre mennesker æren for dit arbejde. Du lærer endvidere at sige fra over for dine omgivelser og du lærer at forstå og tilgive dig selv

Acceptance og Commitment Therapy (ACT):

 • ACT handler om værdibaseret handling. Dine kerneværdier styrer, motiverer og inspirerer dine adfærdsforandringer:Hvad ønsker du at stå for i livet? Hvad betyder virkeligt noget for dig, dybt i dit hjerte? Hvad ønsker du at være husket for ved din begravelse?
 • Med ACT får du hjælp til at skabe et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv, mens du samtidig accepterer den smerte som livet uundgåeligt bringer med sig
 • Med ACT lærer du psykologiske færdigheder til at håndtere smertefulde tanker og følelser effektivt på sådan en måde, at de får langt mindre indflydelse og virkning
 • Målet med ACT er at grundlæggende ændre dit forhold til dine symptomer så de ikke længere holder dig tilbage fra at leve et værdibaseret liv
 • ACT lærer dig, at du ikke er dine tanker eller følelser, men at du simpelthen oplever følelser og får tanker uden at kunne styre det. Ved at bruge ACT lærer du at blive nysgerrig omkring og være fuld til stede i alle dine tanker og følelser. Du lærer at opleve tanker og følelser som blot tanker og følelser, og at tanker og følelser alene ikke kan skade dig